Nieco o szkoleniach kierowców

Posiadanie upoważnień do kierowania środków transportu jest jedną z umiejętności, która jest niezmiernie przydatna w życiu. Uporządkowania prawne czynią, iż by dostać prawo jazdy w Rzeczypospolitej przynależy odbyć ćwiczenia, rozpocząć i zaliczyć owocnie urzędowy sprawdzian na prawko, jaki składa się zarówno z części teoretycznej polegającej na wypróbowaniu faktycznych biegłości prowadzenia wehikułu oraz teoretycznego weryfikującego informację związaną w szczególności ze znajomością Kodeksu Drogowego. Na domiar tego na rzecz każdej wersji niezbędny jest adekwatny wiek a także pozyskać opinie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem.

Kurs prawa jazdy

osk częstochowa

Prawko uprawnia do kierowania motocyklami (wersja A), samochodami o względnej masie całościowej nieprzekraczającej 3,5 tony, ciągnikiem rolniczym i również wehikułem wolnobieżnym (kategoria B), pojazdem automobilowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej masy 7,5 tony z wyjątkiem autokaru (rodzaj C), autobusem (rząd D).

Ośrodek szkolenia kierowców

Nauczanie przebywa się w ośrodkach szkolenia kierowców (OSK), w których kursiści przygotowywani są zarówno do części teoretycznej jakże i realnej egzaminu na prawko. Dobór ośrodka należy do kursowicza. Możliwe jest odbywanie szkoleń z obszaru kilku kategorii. Kurs prawa jazdy przepołowiony jest na część teoretyczną odbywającą się na ogół w postaci wykładów. Czas kształcenia nie da radę być krótszy aniżeli 30 godzin lekcyjnych dla wszystkich odmian A,B i T a także 20 godzin w wypadku kursu na wersje C i D. Realny przebieg prawa jazdy to warsztaty zdolności kierowania wybranego typu wehikułu. Część ta w stosunku od wybranej odmiany trwa od 15 do 60 godzin. Po ukończeniu kształcenia ośrodek zdoła wydać zaświadczenie o jego odbyciu, jakie uprawnia do podejścia do egzaminu urzędowego. W przypadku negatywnego efektu testu wolno przyłączyć się do niego kolejny raz. Po kilku próbach trzeba jednak przebyć kurs doszkalający, jaki także przebywa się w ośrodku szkolenia kierowców (osk). Dobrym miastem do ukończenia tego typu szkolenia jest Częstochowa.


Artykuł napisany dzięki portalowi: oskautofan.pl